Peer review ved videnskabelige studier

I denne artikel kan du læse om hvad peer review er, og hvorfor de er med til at gøre videnskabelige studier stærkere. 

En af de vigtigste ting at tjekke, når du skal vurdere om et studie er troværdig, er hvorvidt der er udført peer review på studiet. Peer review kaldes også for fagfællebedømmelse, og det betyder at når nogle forskere vil publicere et videnskabeligt studie, gennemtjekkes studiet af en anden uvildig forsker. Denne bedømmelse er vigtig, fordi den er med til at sikre at alle og enhver ikke bare kan publicere et studie der påstår et eller andet, eller at resultaterne i studiet ikke er påvirket for meget af dem der finansierer studiet.

Det er vigtigt at huske, at selvom en videnskabelig artikel er blevet optaget i et videnskabeligt tidsskrift, er det ikke sikkert at artiklen har været gennem peer review. Der er ikke nødvendigvis noget krav om peer review, så det er vigtigt at tjekke om en artikel faktisk er blevet peer reviewed.

Det kan være forskellig fra videnskabelig tidsskrift til tidsskrift hvordan de udfører deres peer reviews. Grundlæggende foregår et peer review dog i følgende trin:

 • En forfatter indsender en artikel til et videnskabeligt tidsskrift
 • Tidsskriftet vurderer studiet og godkender det til optagelse i tidsskriftet
 • Manuskriptet sendes til peer reviewers der gennemfører et peer review
 • Forfatteren foretager evt. justeringer undervejs
 • Manuskriptet vurderer kommentarer fra reviewer og beslutter om artiklen skal optages i tidsskriftet
 • Artiklen bliver optaget i tidsskriftet

Der findes forskellige former for peer reviews, og generelt er der tre typer:

 • Single blinded peer reviews: Den hyppigste form for peer review. Her kender revieweren navnet på forfatter og hvilken institution han kommer fra, men forfatteren kender ikke navnet på revieweren. Et eksempel på denne type reviews ses for eksempel i tidsskriftet New England Journal of Medicine (NEJM).
 • Double blinded peer reviews: Hverken forfatter og reviewer kender identiteten på hinanden. Et eksempel på denne type reviews ses for eksempel i tidsskriftet Medical Journal of Australia (MJA).
 • Open review: Både forfatter og reviewer kender til hinandens identitet. Denne form anvendes for eksempel i British Medical Journal (BMJ).

Peer reviews er selvfølgelig ikke perfekt, men det bedste instrument vi har til at sikre uafhængighed af finansieringen af studiet. Faktisk kan peer reviews i sig selv give anledning til bias, så det at en artikel er blevet peer reviewet er i sig selv ikke nok til at vurdere om et studie er godt.

Udover at kigge på om en artikel er blevet peer reviewet, bør du også kritisk læse artiklen selv. Læg især vægt på det afsnit der hedder metode, om studiedesignet er lavet, så det kan undersøge det der ønskes undersøgt og om det underbygger konklusionen. Læs derfor aldrig kun abstractet og konklusionen for en artikel.

1 Kommentar

 1. Påhvilker Peer review studier altid evidens, som basis for evaluering og evt. gentagelse af forsøg, for sådan at kunne genskabe samme udkomme som indledningsvist skabt af 1. forsker?
  Kan alternativ Kritisk rationalistisk tilgang Peer review evalueres af 2. forsker (hvilket påhviler 1. forsker store formidlingsegenskaber, da det jo er argumentation som er basis for denne 1. forskers ganske resultat)?

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*