Myter omkring HPV-vaccinen aflivet

HPV-vaccinen er verdens første kræftvaccine, der kan forebygge Livmoderhalskræft. Der er en del myter omkring vaccinen som vi her afliver.
Fra 2009 og til 2016 anvendte Danmark Gardasil i Børnevaccinationsprogrammet, hvorefter Cervarix blev anvendt. De to vacciner er ligeværdige, men har dog lidt forskellige tillægsstoffer. Vaccinerne er blevet beskyldt for mange forskellige ting og der eksisterer mange myter, som vi her vil aflive.

Der er genmodificeret DNA i HPV-vaccinen

Nej, det er der ikke. HPV-vaccinen indeholder ikke, som andre vacciner, svækket virus. Som det også fremgår af produktresume1,2 indeholder den derimod oprensede L1 proteiner proteiner fra HPV-16 og HPV-18. Gardasil indeholder herudover også oprensede L1 proteiner fra HPV-6 og HPV-11, fordi den også beskytter mod kønsvorter.
Proteinerne er fremstillet ved det man kalder for rekombinant DNA teknik. Det er en teknik, hvor man tilsætter et gen til gærceller, hvorefter gærcellerne producerer proteinerne. Man får altså gærcellerne til at producere proteinerne man skal bruge, og DNA er opskriften men ikke en del af det færdige produkt. L1 proteinerne samler sig til Viruslignende partikler (VLP). Disse viruslignende partikler ligner til forveksling HPV for kroppen, så kroppen tror altså at den får en HPV infektion, men der er INTET virus DNA i proteinet.
Der bliver i visse antivaxxer kredse spredt en artikel fra et videnskabeligt forsøg, hvor de angiveligt skulle have fundet rester af viral DNA. Der er ved dette forsøg anvendt en ekstrem sensitiv analysemetode, der angiveligt skulle have fundet få rester af DNA. Dette giver dog ikke anledning til bekymring, fordi fundet var ikke fra viral DNA, men derimod DNA fra de gærceller som har fremstillet vaccinen. Herudover er det også værd at bemærke at der er tale om fund af DNA fragmenter, der ikke er i stand til at formere sig. Så selv hvis der VAR tale om viral DNA (hvilket der ikke er), vil de ikke kunne smitte mennesker.
Da rester af DNA-fragmenter fra gærceller kan forekomme ved denne fremstillingsmetode, har WHO også fastlagt en grænse for hvor højt indhold det må være. Denne grænse har HPV-vaccinen ved godkendelsen også dokumenteret, at de ligger under.

HPV-vaccinen kan give livmoderhalskræft

Af og til hører man påstanden om at HPV-vaccinen faktisk kan give livmoderhalskræft i sig selv. Som argument angives at der i årene efter vaccinen påbegyndte blev set en stigning i dødeligheden af livmoderhalskræft, fra 2011 til 2013. Dette er taget fra Dødsårsagsregistret hvor det fremgår at der i 2011 var 77 døde af livmoderhalskræft og i 2012 var der 96 og 2013 var der 111. Efterfølgende er antallet faldet igen.

Men denne stigning kan umuligt stamme fra vaccinen, da vaccinen bliver givet til pigerne i 12-års alderen. Mange år inden de teoretisk har mulighed for at udvikle livmoderhalskræft. Herudover kan der heller ikke konkluderes noget på baggrund af tal fra 3 år. Tallene her er heller ikke korrigeret for alder og køn og ej heller relative tal.

HPV-vaccinen beskytter ikke kvinder der allerede har fået en HPV-infektion

Jo, det gør den – dog ikke så godt. Hvis man har fået en kronisk HPV-infektion af typen HPV-16 eller HPV-18 beskytter den naturligvis ikke, men har man ikke fået en kronisk infektion eller af en anden type beskytter den. Som der står i produktresumeet2:

”I post hoc analyser af personer (der fik mindst én vaccination) med tegn på tidligere HPV-infektion med en af vaccinetyperne (seropositiv), men som ikke længere var detekterbar (PCR-negativ) på starttidspunkt for vaccination) var Gardasils forebyggende effekt over for recidiv forårsaget af den samme HPV type 100 %.”

Her står altså netop at vaccinen også beskytter kvinder der tidligere har haft en HPV-infektion.

Polysorbat 80 er en af ingredienserne i vaccinen og kan forårsage nedsat fertilitet

Polysorbat 80 er en af tillægsstofferne i Gardasil2, men ikke i Cervarix1. Som med alle andre stoffer, skal man huske at giftighed ikke handler om stoffet, men om mængden. Lige såvel som vand også er giftigt i høje mængder.
Herudover bør det nævnes at det også af produktresumeet2 fremgår at dyreforsøg med Gardasil har vist, at HPV-vaccinen IKKE påvirker fertiliteten. Myten stammer fra et 20 år gammel studie3, hvor der blev fundet en østrogenlignende effekt på neonatale rotter hvis man gav Polysorbat 80 ind i bughulen på 4-7 dage gamle rotter. Der sås en østrogenlignende effekt på ovarier og tidlig modning af kønsorganer. Denne effekt kunne tyde på nedsat fertilitet, men er aldrig siden blevet bekræftet i et nyt studie.
Polysorbat 80 er IKKE toksisk i de mængder de anvendes i vaccinen og anvendes da også i mange fødevarer. Grænseværdien for Polysorbat 80 er 10 mg/kg for tilsætning til fødevarer. Denne grænseværdi er fastsat på baggrund af dyrestudier, hvor der er set diarré som følge af høje doser af polysorbat 80 i drikkevand. Indholdet af Polysorbat 80 i vaccinen ligger under denne grænseværdi.

Man har ikke undersøgt sikkerheden ved vaccinen grundigt inden den blev indført

Det er forkert. For det første bliver der lavet mange sikkerhedsstudier under udviklingen af vaccinen. Vaccinen kan ikke godkendes uden at sikkerheden er vurderet til at være i orden. Inden vaccinen blev indført i børnevaccinationsprogrammet lavede man også en medicinsk teknologivurdering4. Denne rapport blev brugt som beslutningsgrundlag, for hvorvidt vaccinen skulle indføres i det danske børnevaccinationsprogram. Fordele og ulemper ved vaccinen er noget man undersøgte grundigt, og de bliver løbende evalueret i samarbejde med EMA og FDA.

Kilder

  1. Produktresume for Cervarix
  2. Produktresume for Gardasil
  3. Gajova et. al. (1993)
  4. Medicinsk Teknologivurdering for HPV-vaccinen

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*