Læger vil ikke udskrive Medicinsk Cannabis

Forsøgsordningen for Medicinsk Cannabis er blevet en realitet, og nu har patienterne endda også fået en forsøgsordning. Men stort set ingen læger vil udskrive medicinen.

Indtil videre er der kun én mellemproduktfremstiller, der har fået godkendt medicinsk cannabis produkter til den danske forsøgsordning, men flere er på vej. Prisen er høj, men der er netop blevet vedtaget en tilskudsordning der giver patienterne 50% tilskud til deres medicinsk cannabis, og 100% ved terminalpatienter.

Selvom de få produkter, den høje pris og den ventende tilskudsordning er en udfordring for at få medicinsk cannabis ud til patienterne, er det slet ikke den største knast. Den største knast er nemlig at kun få læger i det hele taget vil udskrive medicinsk cannabis til deres patienter.

Lægeforeningerne fraråder at udskrive medicinsk cannabis

De praktiserende lægers videnskabelige selskab DSAM har været ude og fraråde deres medlemmer at udskrive medicinsk cannabis. De mener nemlig at der mangler tilstrækkelig med viden der skal til, for at tage ansvaret for at udskrive medicinsk cannabis til deres patienter.

Også den øverste organisation for lægerne Lægeforeningen har frarådet at udskrive medicinsk cannabis. De mener ikke at der er tilstrækkelig med dokumentation for effekten og skadevirkninger af medicinsk cannabis, og forsøgsordningen er ikke skruet ordentlig sammen.

For selvom forsøgsordningen hedder en forsøgsordning, er der ikke andet “forsøg” over den ordning, end at den skal fornyes efter 4 år. Lægeforeningen foreslog sammen med en del patientforeninger at forsøgsordningen i stedet havde været lavet som en forskningsbaseret ordning, hvor patienterne kunne få medicinsk cannabis som led i et forsøg. De ville derfor være informeret om den manglende evidens og samtidig kunne man indsamle data der kunne forbedre den manglende evidens.

Mange læger siger nej

Mange lægehuse har på forhånd også valgt at boycotte forsøgsordningen. Lægerne Havborgvej fra Esbjerg har for eksempel skrevet på deres hjemmeside:

Vi hos Lægerne Havborgvej finder, at der på det foreliggende vidensgrundlag ikke er sufficient evidens for virkning og ikke mindst bivirkninger af medicinsk cannabis. Vi har derfor besluttet, at det ikke bliver udskrevet i vores lægehus førend vi har mere viden om virkninger og bivirkninger. Denne holdning støttes endvidere af Lægeforeningen samt Dansk Selskab for Almen Medicin.

Og Lægerne på Middelfartvej skriver:

Vi følger udviklingen på medicinsk cannabis området ganske tæt. Indtil videre udskriver vi ikke recepter på medicinsk cannabis. Vi opbevarer det heller ikke i lægehuset.

Lægerne Østervold fra Randers skriver:

Det er hos Lægerne Østervold IKKE muligt at få udskrevet medicinsk cannabis, ej heller få fornyet medicin udskrevet af anden læge. Medicinsk cannabis er et ikke-godkendt lægemiddel. Der eksisterer derfor ikke den omfattende information og dokumentation, der ellers er påkrævet ved godkendte lægemidler. Vores holdning til udskrivelse af medicinsk cannabis er i tråd med de praktiserende lægers videnskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM).

Lægerne på Fasanvej melder også klart ud:

Vi har valgt ikke at skrive recept på medicinsk cannabis.

Og på Læge Lene Finderups hjemmeside står der:

Medicinsk Cannabis udskrives ikke her i klinikken. Men jeg bidrager naturligvis gerne til en vurdering af, om der skulle være grundlag for at henvise dig til et af de lægelige specialer, som kan vurdere, om Cannabis kunne være noget for dig.

I Lægehuset i Morud skrives der:

Der har det sidste stykke tid været en del forespørgsler vedrørende lægehusets holdning til udskrivelse af medicinsk cannabis. Vi kan oplyse om, at det IKKE vil være muligt at få udskrevet medicinsk cannabis via lægehuset, heller ikke, hvis man er opstartet i dette via en speciallæge.

Det virker altså som at de praktiserende læger læner sig fuldstændig op af anbefalingerne fra deres videnskabelige selskaber. Hvis medicinsk cannabis skal udskrives skal politikerne altså finde en model, hvor også lægerne vil tage ansvar for ordningen. Det kunne for eksempel være ved at omdanne forsøgsordningen til netop en forskningsbaseret ordning.

Har du prøvet at få udskrevet medicinsk cannabis fra din læge, og hvad sagde han så? Del gerne din oplevelse med andre i kommentarerne.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*