Kraftig stigning i ufrivillige aborter ifølge nyt studie

Et nyt svensk studie har vist at antallet af gentagne spontane aborter er kraftigt stigende over en periode på 10 år. Forskerne ved ikke hvorfor.

Langt fra alle graviditeter ender med at et barn fødes. Faktisk mener forskerne at langt de fleste graviditeter, måske over halvdelen, aborteres inden forældrene overhovedet er klar over at de er gravide. For nogle sker aborten først efter forældrene er blevet klar over graviditeten, men selv dette er relativt hyppigt. Når der sker en ufrivillig abort inden 22 uger ind i graviditeten, kalder lægerne det for en spontan abort.

I et nyt svensk studie har forskere fundet ud af, at der over en periode på 10 år er sket en stigning på hele 74% i antallet af gentagne spontane aborter. Det er en bemærkelsesværdig og kraftig stigning, som undrer forskerne, der dog ikke kan komme med en præcis forklaring på hvorfor. Studiet er nemlig ikke designet på en måde, der gør det muligt for forskerne at kunne afsløre årsagen.

Det drejer sig om kvinder der er mellem 18 og 42 år gammel, og har oplevet gentagne spontane aborter. Det vil sige at de har haft tre spontane aborter i træk. Forskerne har kigget på forekomsten af disse gentagne spontane aborter hos disse kvinder i Sverige i perioden fra 2003 til 2012, det vil sige en periode på 10 år. Og det er altså her at forskerne finder, at der er sket en stigning på 74% i denne periode.

En af forskerne bag studiet, Overlæge Ole Bjarne Christiansen, udtaler til TV2 at tallene formentlig vil være de samme for Danmark. Faktisk mener Overlæge Henriette Svarre Nielsen, der er leder for Enheden for Gentagne Graviditetstab på Rigshospitalet, at stigningen i Danmark vil være større end de 74% der er fundet i Sverige. Dette mener hun, fordi vi i Danmark lever mere usundt end i Sverige, hvilket er en hyppig årsag til spontane aborter.

Hvad er årsagen til spontane aborter?

Det er selvfølgelig skræmmende at forekomsten af spontane aborter kan stige med 74% på så kort tid. Det får enhver til at overveje hvad årsagen til den kraftige stigning er. Så lad os lige kigge på hvad forskerne ved kan øge risikoen for spontane aborter.

Hvis vi kigger på selve mekanismen bag spontane aborter, så er det i virkeligheden naturens egen kvalitetskontrol, der slår til. Hvis der er sket en fejl under graviditeten, afbrydes graviditeten tidligt i forløbet, for at undgå at barnet fødes med disse fejl. Faktisk menes det at 50-60% af alle spontane aborter skyldes en kromosomfejl.

Herudover kan et indgreb under graviditeten også øge risikoen for spontane aborter. For eksempel er det sådan at ved en moderkagebiopsi eller fostervandsprøve, ender 1-2 ud af 200 graviditeter med en spontan abort på grund af indgrebet.

Herudover kan nogle sygdomme også øge riskoen for spontane aborter, men i mange tilfælde finder lægerne aldrig årsagen. Men forskerne ved også at vores livsstil spiller ind. Her betyder det især noget at vi bliver ældre første gang vi bliver gravide, at vi bliver federe og hvis man ryger. Endelig nævnes den øgede anvendelse af kunstig befrugtning også som en risikofaktor for spontane aborter.

Hvad angår alderen, så ved forskere at jo ældre vi bliver, når vi forsøger at blive gravide, desto større risiko er der også for spontan abort. En dansk undersøgelse fra 2000 viste at risikoen for kvinder over 35 år – og især over 40 år – stiger markant. En kvinde mellem 15 og 30 år har under 15% risiko for at graviditeten med en spontan abort. Hos 35 årige er dette steget til omkring 25% og for 42 årige er risikoen ca. 50%. Sidst i 40’erne er risikoen steget til over 80%. Med andre ord er det altså en god ide at få sine børn tidligt, hvis man bekymrer sig om risikoen for spontan abort.

Det svenske studie viser stor stigning i incidens af gentagne spontane aborter

Det nye svenske studie, der fandt en stigning i gentagne spontane aborter, er et såkaldt retrospektivt registerstudie. Det betyder egentlig bare at forskerne har hentet deres data fra et af de mange sundhedsregistre der findes i Sverige – ligesom forskere i Danmark også hyppigt laver registerstudier fra vores sundhedsregistre. Forskerne i Sverige kiggede i det svenske patientregister efter de data de skulle bruge.

I registret søgte forskerne efter kvinder der havde fået diagnosen recurrent pregnancy loss (RPL), der er betegnelsen for gentagne spontane aborter. Meningen var så at forskerne ville undersøge hvordan forekomsten af gentagne spontane aborter havde udviklet sig over denne 10-årige periode. Inden vi går videre er det dog vigtigt at forstå, hvad forskerne mener med “forekomsten”.

Der findes nemlig flere begreber, der kan forstås som “forekomsten”. Her skelner forskerne især mellem begreberne prævalens og incidens. Det er især prævalens som menes når forekomsten af spontane aborter nævnes. Det er antallet af kvinder i populationen som på et bestemt tidspunkt har oplevet gentagne spontane aborter. Men det var ikke det forskerne ville bestemme, i dette studie. De ville derimod bestemme incidensen, som er antallet af nye kvinder der hvert år får diagnosen gentagne spontane aborter i forhold til antallet i en defineret såkaldt risikopopulation.

Begrebet risikopopulation kan også forstås på flere måder. En risikopopulation kunne nemlig både være kvinder der prøver at være gravide, kvinder der er gravide, alle kvinder i hele befolkningen, kvinder der har prøvet at blive gravide mindst to gange eller alle fertile kvinder. I dette studie kiggede forskerne på to slags risikopopulationer. Den ene var alle kvinder der var registreret som gravide og den anden var alle kvinder mellem 18 og 42 år, som forskerne betragtede som den fertile alder.

I studiet ville forskerne altså bestemme to slags incidenser. En incidens der var antallet af nye kvinder hvert år der fik diagnosen gentagne spontane aborter divideret med antal gravide kvinder og den anden var antallet af nye kvinder hvert år der fik diagnosen gentagne spontane aborter divideret med antallet af kvinder i alderen 18-42 år. Forskerne fik altså to tal for hvert af de 10 år de undersøgte i studiet.

For de kvinder der var i den fertile alder, det vil sige i alderen 18-42 år, fandt forskerne ud af at antallet af gentagne spontane aborter udviklede sig som angivet på nedenstående figur i løbet af den 10-årige periode. I 2003 var der 42 kvinder med gentagne spontane aborter for hver 100.000 kvinder i denne population, og dette var så steget til 73 kvinder i 2012. Dette er en stigning på 74%.

Samme graf kunne forskerne lave for alle de gravide kvinder. Her var der 553 gentagne spontane aborter for hver 100.000 kvinder i 2003, og det var steget til 875 kvinder i 2012. Altså en stigning på 58% gennem 10 år.

Forskerne ved ikke hvorfor

Der var altså ingen tvivl om at registrene viste en stigning i anvendelsen af disse diagnoser over den 10-årige periode. Spørgsmålet er bare hvorfor, og det er her studiet kommer til kort. Registerstudiet kan nemlig ikke afgøre hvad der er årsagen – her må der nye studier til. Men forskerne har alligevel overvejet flere muligheder.

En mulighed kan være at der har været nogle ændringer i hvor hyppigt kvinder bliver scannet i Sverige. Hvis for eksempel kvinderne i Sverige på de 10 år fik tilbudt ultralydsscanninger tidligere i graviditeten, ville flere graviditeter formentlig blive opdaget inden de blev til spontane aborter. På den måde ville antallet af spontane aborter kunstigt stige i et registerstudie, dog uden at det var sket i virkeligheden. Forskerne har dog ikke fundet nogen ændringer i den svenske scanningspraksis i den periode.

En anden mulighed kunne være, at flere kvinder fik kunstig befrugtning i perioden, da denne gruppe kvinder har en højere frekvens af aborter generelt. Her kunne forskerne se at der fra perioden 2003-2010 var sket en stigning i forekomsten af kunstige befrugtninger fra 10.000 til 14.500.

Så kan det endelig også være fordi kvinderne er blevet ældre, når de forsøger at blive gravide. Det er forskerne dog også usikre på, fordi gennemsnitsalderen for kvinderne var omkring 33 år gennem hele perioden.

Incidensen kunne også stige, hvis der blev færre kvinder i populationen, fordi nævneren så blev mindre. Det vil sige hvis der blev færre kvinder i alderen 18-42 år eller færre gravide kvinder. Men faktisk steg antallet af graviditeter en smule i perioden fra 96.782 fødsler i 2003 til 110.923 fødsler i 2012, så det ville få incidensen til at falde og er dermed formentlig ikke forklaringen.

Herudover nævner forskerne også at forklaringen kan være ændringer i livsstilsfaktorer, såsom at gennemsnitsvægten stiger eller at flere begynder at ryge. Og så kan det være en ændring i den etniske sammensætning i landet, som for eksempel på grund af indvandring.

Forskerne er altså ikke i dette studie blevet klogere på hvorfor antallet af gentagne spontane aborter er steget. Nu skal der altså nye studier til at finde årsagen til fundet i det svenske studie.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*