Hvad er en CAT opgave?

En CAT er en mindre rapport, hvor du med evidensbaseret medicin besvarer et klinisk relevant spørgsmål.

CAT er en forkortelse for Critically Appraised Topic eller et Kritisk Vurderet Emne. Det er en grundig gennemgang af den videnskabelige litteratur, for at finde ud af om der er evidens for et bestemt klinisk valg.

Der opstår ofte i den kliniske hverdag spørgsmål om hvilken behandling der er bedst. Det spørgsmål besvares bedst ved at kigge i den videnskabelige litteratur og se på hvad der er evidens for. Med en CAT gennemsøger man den videnskabelige litteratur grundigt efter hvad evidensen er for et emne, og forsøger derved at besvare det kliniske spørgsmål.

Udgangspunktet er derfor et klinisk relevant spørgsmål, gerne med udgangspunkt i en patient. Så gennemsøges den videnskabelige litteratur, idet der på forhånd er valgt inklusions og eksklusionskriterier. Der udarbejdes en søgestrategi og der foretages en søgning i forskellige databaser over videnskabelig litteratur, som for eksempel Pubmed. Der udvælges 3-4 relevante studier og studierne vurderes udfra evidensgrad og andre ting, og udfra dette konkluderes der et svar på det kliniske spørgsmål.

Det tager ikke lang tid at udarbejde en CAT-opgave, og den kan således bruges overalt i klinikken. Typisk er imellem et par timer og nogle dage, afhængigt af emnet og tilgængeligheden af videnskabelig litteratur.

Trin i en CAT-opgave

Følgende trin kan anvendes, når CAT opgaver skal bruges i klinikken.

  1. Identificer hovedproblemet ved en patient.
  2. Formuler et klinisk spørgsmål der klart opsummerer problemet (Se PICO(S) metoden).
  3. Søg og indsaml relevant evidens der kan besvare spørgsmålet.
  4. Evaluer evidensen kritisk, ved at tage hensyn til validiteten og brugbarheden udfra patienten og omstændighederne.
  5. Udarbejd en CAT der besvarer det kliniske spørgsmål og opsummerer det hele.

PICO(S)-metoden

PICO(S) er en metode, der anvendes ved CAT opgaver, hvis formål er fokus på de kliniske spørgsmål. PICO(S) er en forkortelse for Patient/Problem, Intervention, Comparison, Outcome og Study type. Det er altså en metode hvor man skriver de kliniske spørgsmål på en bestemt måde, der gør dem mere tydelige. Et eksempel kunne være:

  • P = voksne med forkølelse.
  • I = Vitamin C piller.
  • C = Placebo piller
  • O = Varighed eller intensitet af forkølelsen
  • S = Randomiseret kontrolleret forsøg

Links

Her er nogle gode links til artikler om CAT opgaver.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*