HIV smitte – Hvor stor er risikoen?

Der eksisterer mange myter omkring hvordan HIV smitter. Her gennemgår vi hvad der myter og hvad der er fakta i forhold til HIV smitte. 

HIV er en skræmmende virus, der før i tiden slog folk ihjel, men som i dag ikke længere betragtes som dødelig i Danmark. Det er en virus der første gang vakte opsigt i USA i 80’erne, da homoseksuelle blev indlagt på hospitalet med ekstremt sjældne sygdomme. Hvad fik dem til at få disse sjældne sygdomme? Svaret var HIV.

Når man smittes med HIV, inficerer virussen mange af immunforsvarets celler, og det ender med at man får lavt immunforsvar og derfor kan få sygdomme, som normalt ikke forekommer fordi immunforsvaret bekæmper dem. Når det sker har man det der hedder AIDS, og det er dødeligt. Heldigvis går det ikke så slemt mere, fordi i de senere år er den medicinske behandling af HIV blevet så god, så HIV aldrig når at blive til AIDS.

Hvordan smitter HIV?

HIV kan smitte på mange måder, men generelt findes HIV i mange af kroppens væsker, og når de smitter fra én person til en anden, kan den person også få HIV. De mest almindelige former som HIV smitter ved er:

  • Når du dyrker ubeskyttet vaginal eller anal sex med en HIV-positiv person, der ikke er i behandling.
  • Når du deler sprøjter og kanyler med en anden person der er HIV-positiv.
  • Fra mor til barn under graviditeten, under fødslen eller under amning.
  • Uheld hvor du bliver stukket af en kanyle der er inficeret med HIV.

I ekstremt sjældne tilfælde kan HIV også smitte ved oralsex, blodtransfusioner eller organtransplantationer. Bemærk dog at blod der gives ved bloddonation testes for HIV i dag i Danmark.

Nu hvor vi har slået fast hvordan HIV faktisk kan smitte, så kan HIV ikke smitte på følgende måder:

  • Ved at give en HIV positiv person hånden.
  • Ved at kysse med en HIV positiv person.
  • Gennem vand i svømmehallen.
  • Deler toilet, mad og drikke med en HIV-positiv person.

Herudover er det også vigtig at slå fast, at en HIV positiv person smitter ikke, når han er velbehandlet. Heller ikke selvom han dyrker ubeskyttet sex.

HIV risiko ved analsex

Hvis du dyrker ubeskyttet analsex, så giver det dig den største risiko for at få en HIV-infektion. Specielt hvis du er den passive part, altså den der modtager. Risikoen er dog også stor hvis du er den aktive part, altså den der giver.

Grunden til analsex er så farlig, når det kommer til HIV, er fordi slimhinden i tarmen let får rifter og herudover er tarmslimhinden selv god til at optage HIV til blodet. Når du dyrker analsex kommer der nemt en rift i endetarmen eller på penis, og så er der direkte blod-blod-kontakt så HIV kan komme over. HIV findes udover i blodet også i sæd og præsæd, så derfor behøver fyren ikke engang at komme for at du har en risiko for smitte.

Ud af 10.000 der dyrker analsex med en HIV-positiv, ubehandlet person anslås det at 138 vil få HIV, hvis de er den passive part, og 11 hvis de er den aktive part. For 10.000 der dyrker analsex med en MSM (mænd der har sex med mænd) mand med ukendt status, vil 27 for den passive part blive smittet, mens det for den aktive part kun vil være 6. For 10.000 der dyrker analsex med en MSM mand med ukendt HIV status med kondom (risiko for at kondomet sprænger), vil 18 kunne blive smittet alligevel hvis de var den aktive part og 4 hvis de var den passive part.

HIV risiko ved vaginal sex

Det er dog ikke kun ved analsex at HIV kan smitte. Det kan sagtens også smitte ved vaginal sex, selvom risikoen her er lavere. Dette skyldes at slimhinden i livmoderhalsen og vagina nemt optager HIV, så det kommer ind i blodet. Herudover indeholder vaginal sekret også HIV, hvis du dyrker sex med en HIV positiv kvinde.

Ud af 10.000 der dyrker vaginalsex med en HIV-positiv, ubehandlet person anslås det at 8 kvinder vil kunne få HIV, mens det for mænd kun vil være 4, fordi risikoen er lidt mindre.

HIV risiko ved oralsex

I princippet kan du også få HIV ved oralsex – både som den der giver og den der modtager. Dette kan især ske hvis du har rifter i munden eller hvis der er rifter på penis, men ellers kan det også smitte via sæd eller præsæd.

Men når det er sagt så er risikoen ved at smitte gennem oralsex ekstrem lav. Det er meget sjældent at der ses et tilfælde hvor en person er blevet smittet udelukkende ved at dyrke oralsex.

Ud af 10.000 der dyrker oralsex med en HIV-positiv, ubehandlet person anslås det at 0-4 personer vil kunne blive smittet med HIV.

HIV Risiko ved stikskade

Som sundhedspersonale er der særlig risiko for at komme til at stikke sig selv med en kanyle, efter de har stukket en patient. Her kan der også være risiko for at pt. dermed smitter sundhedspersonalet med en HIV infektion. Ud af 10.000 der oplever en stikskade anslås det at 13 vil blive smittet med HIV på den måde.

HIV Risiko ved Blodtransfusion

I Danmark bliver alt donationsblod som udgangspunkt HIV testet, men hvis en patient får HIV-inficeret blod så er risikoen for at HIV smitter ca. 93%. Derfor er smitte via blodtransfusion en meget farlig smittevej.

HIV Risiko ved graviditet, fødsler og amning

Hvis en mor er HIV-inficeret, er der risiko for at hun giver HIV infektionen videre til sit barn. Både under graviditeten, fødslen og amningen. Men her behandles moderen med antiretroviral behandling, der netop skal sænke risikoen for det.

Hvis en HIV inficeret kvinde tager to ugers antiretroviral medicin sænkes risikoen for at give smitten videre til barnet til 0,8%. Hvis viral load også er nede under 50 er risikoen 0,1%.

HIV Risiko ved stofmisbrug

Narkomaner har også en risiko for at blive inficeret med HIV, hvis de for eksempel deler kanyler. Herudover kan stofmisbrug også øge risikoen for at du træffer nogle dårlige beslutninger.

Risikoen for stofmisbrugere anslås at ligge mellem 0,63% og 2,4%.

Beskyt dig mod HIV

Den eneste måde du kan fuldstændig beskytte dig mod risikoen for at blive smittet med HIV, er ved udelukkende at dyrke sex med kondom. P-piller og lignende beskytter ikke mod HIV.

Du kan dog i princippet sagtens dyrke sex med en HIV-positiv person, når blot vedkommende er velbehandlet. Så bliver den såkaldte viral load nemlig så lav, så smitte ikke kan foregå.

Hvis du tror du er blevet smittet med HIV, så gå til lægen og få taget en HIV test. Og helst så hurtigt som muligt, så der eventuelt kan overvejes om du skal have PEP behandling.

Risiko udfra seksuel adfærd

Hvis du har haft risikofyldt sex, er her en tabel der opsummerer din risiko. Bemærk at der her er tale om estimater, hvorfor antallet kan variere, men det giver et billede af hvilket niveau risikoen ligger på. Specielt tallene med ukendt HIV-status kan være skæve, fordi det er amerikanske tal og forekomsten af HIV kan være meget forskellig fra Danmark.

Seksuel adfærd Antal smittede ud af 10.000 pr. gang
Ubeskyttet Analsex med mand der er HIV-positiv og ikke under behandling som den passive part 138
Ubeskyttet Analsex med mand med ukendt HIV status som den passive part 27
Ubeskyttet Analsex med mand der er HIV-positiv og ikke under behandling som den aktive part  11
Ubeskyttet Analsex med mand med ukendt HIV status som den aktive part 6
Ubeskyttet Vaginalsex med mand der er HIV-positiv og ikke under behandling som kvinde 8
Ubeskyttet Vaginalsex med kvinde der er HIV-positiv og ikke under behandling som mand 4
Oralsex med mand der er HIV-positiv og ikke under behandling som den passive part 0-4
Oralsex med mand der er HIV-positiv og ikke under behandling som den aktive part 0
Sex med velbehandlet HIV-positiv person 0

Kilder

Her kan du finde nogle kilder til nogle af de tal der bliver nævnt i denne artikel:

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*