Evidensbaseret medicin – derfor er det vigtigt!

Evidensbaseret medicin handler om at træffe beslutninger i sundhedsvæsnet baseret på videnskabelig evidens. Læs her mere om hvad evidensbaseret medicin er.

Du har sikkert før hørt begrebet evidensbaseret eller måske evidensbaseret praksis. Det er tilgang hvor man baserer beslutninger i sundhedsvæsnet (og andre sammenhænge) på baggrund af videnskabelig evidens. Det kan både være beslutninger i form af en guideline eller instruks til en bestemt behandling, men sådan set også en helt konkret beslutning for den enkelte patient, når lægen skal beslutte hvilken behandling patienten vil have mest gavn af.

Hvad er evidens?

Evidens er et begreb der betyder, at der findes videnskabelig bevis for at noget virker. Med bevis menes at det er sandsynliggjort udfra den videnskabelige metode, at noget virker. Nogle af disse beviser vægtes højere end andre, og man taler derfor om forskellige grader af evidens, der har forskellig vægt. Disse grader kan også demonstreres på den såkaldte evidenspyramide:

I evidenspyramiden rangeres forskellige studietyper efter hvor gode de er til netop at fremskaffe evidens for en bestemt påstand. Her er der følgende rækkefølge:

  • Systematiske reviews og metaanalyser
  • Randomiserede kontrollerede undersøgelser (RCT)
  • Kohortestudier
  • Casekontrolstudier
  • Tværsnitsstudier
  • Case-studier
  • Ekspertvurderinger

Øverst finder du den type studier, der går ud og laver en sammenfatning af alle de mange studier der findes en for et område, og prøver at lave en samlet konklusion. Det siger sig selv, at ét studie næppe kan stå alene, når det gælder om at vurdere om der er evidens for et område. Netop derfor er de studier der forsøger at lave en konklusion udfra den samlede mængde af studier altid stærkest.

Under dette findes den type studier der kaldes for RCT-studier eller randomiserede kontrollerede undersøgelser. Det er et studie, hvor der findes en case- og en kontrolgruppe, og at deltagerne randomiseres ved et lodtrækningsforsøg til enten case- eller kontrolgruppen. Det bedste her at studierne også er dobbeltblindet, således at både deltager og behandler ikke ved om deltageren tilhører case- eller kontrolgruppen.

Det er generelt denne type studier der har første prioritet, når der skal vurderes om der er videnskabelig evidens for en bestemt intervention, og det bør derfor altid være dem du kigger efter.

Hvorfor evidensbaseret praksis?

Evidensbaseret praksis handler altså om at anvende alt den viden vi har fra videnskabelige forsøg, til at vurdere om der er evidens for en given behandling. Og så selvfølgelig vælge den behandlingsmetode der har den højeste evidens.

Hvis der nu ikke er evidens for en given behandling, betyder det ikke at behandlingen ikke virker. Mangel på evidens kan for eksempel også betyde at der bare ikke er udført tilstrækkelig nok med studier, til at kunne bestemme om behandlingen virker. Det er vigtig at være opmærksom på ved evidensbaseret praksis, men omvendt skal man jo heller ikke tilbyde behandlinger der er virkningsløse til patienter.

Nu har vi gennemgået lidt om hvad evidens er og hvordan man kan anvende evidensbaserede beslutninger i praksis. Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at skrive en kommentar.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*