Cochrane Review: Mangel på evidens for effekt mod neuropatiske smerter

Nyt Cochrane Review viser at der mangler god evidens for at ethvert cannabisafledt produkt virker mod alle kroniske neuropatiske smerter.

Mellem seks og ti procent lider af den type smerter, der kaldes for neuropatiske smerter. Det er smerter der kommer, når selve nerverne er beskadiget, i modsætning til almindelige smerter der kommer fordi noget væv er ødelagt. Den medicin der bliver brugt virker ofte ikke tilstrækkeligt, og har nogle bivirkninger der gør det relevant at finde nye former for medicin mod neuropatiske smerter.

Her har medicinsk cannabis været nævnt som et godt alternativ til behandlingen af neuropatiske smerter. Neuropatiske smerter er også en af de fire diagnoser der er nævnt som relevante for behandling med medicinsk cannabis i den danske forsøgsordning.

Nyt Cochrane Review har kigget på evidensen

I et nyt Cochrane Review er evidensen for medicinsk cannabis’ effekt mod kroniske neuropatiske smerter blevet gennemgået. Formålet var at vurdere effektiviteten, tolerancen og sikkerheden ved at anvende cannabisbaseret medicin sammenlignet med placebo eller konventionel medicin, når det kommer til behandling af kroniske neuropatiske smerter hos voksne.

I gennemgangen blev der fundet 16 videnskabelige studier, der i alt omfattede 1750 deltagere. Studierne havde en varighed mellem 2 og 26 uger og sammenlignede anvendelsen af konventionel medicin med forskellige former for cannabisafledt medicin. Ingen af de studier der blev fundet var af høj kvalitet, og man kan derfor ikke være sikker på resultatet.

Da forskerne havde gennemgået studierne, måtte de konkludere at der stadig mangler god evidens for at medicinsk cannabis kan virke mod kroniske neuropatiske smerter. De potentielle bivirkninger der er kan muligvis overstige den potentielle effekt, og derfor er det ikke oplagt at bruge medicinsk cannabis mod neuropatiske smerter.

Lægemiddelstyrelsen: Nervesmerter kan være relevant at behandle med medicinsk cannabis

I Lægemiddelstyrelsens vejledning til lægerne, står neuropatiske smerter nævnt, som en af de diagnoser, hvor det kan være relevant at anvende medicinsk cannabis. Ifølge vejledningen kan medicinsk cannabis have en svag smertestillende virkning mod nervesmerter, hvilket fremgår af forskellige placebokontrollerede kliniske undersøgelser og metaanalyser. Der nævnes i alt fire studier i vejledningen.

De studier som Lægemiddelstyrelsen har kigget på, har dog ikke fundet tilstrækkelig med studier, hvor der sammenlignes med konventionel medicin. Det er derfor svært udfra de studier der indgår her at sige noget klinisk relevant, da den kliniske virkelighed er at lægerne skal vælge hvad der er bedst mellem konventionel medicin og medicinsk cannabis.

Det ene studie der indgår i Lægemiddelstyrelsens vejledning er et systematisk review af randomiserede forsøg. Det er egentlig ikke et review der kigger på medicinsk cannabis (hele planten), men derimod cannabinoider, der er de enkelte aktive stoffer. Forskerne her konkluderer at der er evidens for at cannabinoider er sikre og moderat effektive mod neuropatiske smerter. Et opdateret review finder samme konklusion.

I det andet studie kiggede forskere på effekten af at inhalere cannabis. Her fandt forskerne at cannabis så ud til at give en kortvarig lindring af kroniske neuropatiske smerter for 1 ud af 5-6 patienter der blev behandlet.

Det sidste studie kommer fra det canadiske lægemiddelstyrelse, og her finder de at der mangler evidens for at kunne komme med en sikker konklusion i forhold til hvorvidt der skulle være en effekt mod neuropatiske smerter.

Selvom der er meget der tyder på at cannabis muligvis kan være relevant i behandlingen af kroniske smerter, er der dog stadig spørgsmål der skal besvares. Hvor godt er cannabis i forhold til anden medicin? Hvor godt er det i forhold til placebo? Og hvilke bivirkninger kan der potentielt komme – både på kort sigt og på længere sigt.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*