Cannabis og alkohol – hvad er farligst?

I disse år diskuteres heftigt hvorvidt man skal legalisere hash og der findes mange argumenter både for og imod. Men hvad er egentlig farligst – er det alkohol eller hash?

I et nyt studie fra Tyskland og Canada (( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25634572 )) har de forsøgt at sammenligne sandsynligheden for at dø af en overdosis (margin of exposure) for forskellige stoffer inklusiv alkohol, nikotin og cannabis som findes i Hash. Beregningerne er baseret på dyrestudier af de forskellige stoffer.

Margin of exposure (MOE) er forholdet mellem mængden af stoffet der skal til at slå en person ihjel og den mængde en person typisk tager af stoffet. Altså med andre ord hvor tæt en normal brug af stoffet er på at slå et menneske ihjel. Jo lavere MOE, desto lettere er det at få en overdosis.

Den cannabioid der er sammenlignet her i studiet er tetrahydrocannabinol (THC). Beregner man en MOE kan man se at den for THC er ca. 100 gange større end for alkohol og over 10 gange større end for nikotin. Man skal altså tage mere end 100 gange normal brug af hash, før man får en overdosis – mens det er meget normalt at indtage alkohol der kommer tæt på en overdosis.

Margin-of-exposure

Normalt betragter man stoffer med en MOE under 10 som værende et farligt stof, mens dem med MOE over 10 ikke betragtes som særlig farlig. Udfra dette studie ka vi se at man kan betragte bl.a. alkohol, heroin, nikotin og kokain som farlige – mens hash altså ikke betragtes som farligt.

Man skal dog være opmærksom på at dette studie kun tager hensyn til risikoen for en overdosis – men tager ikke højde for de sociale konsekvenser brugen af stoffet i samfundet måtte have samt hvilken effekt de forskellige stoffer har for folks adfærd.

Herudover skal man også regne med at dataene for disse beregninger er baseret på dyreforsøg, hvilket ikke er direkte sammenlignelige med menneskeforsøg. Man tager heller ikke i studiet hensyn til hvordan disse tal påvirkes, hvis man vælger at blande flere stoffer.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*